Com Hem Företag

Feb 2017 – Apr 2017

Lärande i arbete (praktik) under mina studier på IHM Business School.

Under mina 10 veckor på Com Hem Företag arbetade jag främst med diverse marknadsföringsuppgifter samt skötesel av företagets e-handel. Marknadsföringsuppgifterna varierade kraftigt och kunde vara allt ifrån att göra nyhetsbrev i Apsis till att uppdatera kampanjer.

Jag hjälpte även till med skötseln av e-handeln (Magento-plattform) tillsammans med mina kollegor på marknadsavdelningen. Jag hade hand om ordrar, produktuppdateringar och inkommande mail från kunder.

Jag fick en mycket bra inblick i hur ett telekomföretag sköts och fungerar, extra spännande med ett bolag som sysslar med B2B-försäljning.